Om företaget

Företagets namn: Golv & Kakelteknik i Söderhamn AB
Grundare : Magnus Lindberg

Bildades: 2003
Säte: Söderhamn

Magnus började en gång i tiden som mattläggare och övergick sedan till plattsättning. Magnus har arbetat i flera år som ansvarig projektledare för en grupp mattläggare och plattsättare i ett lokalt företag i Hälsingland. Han slutade där 2003 och startade eget företag eftersom hans tidigare arbetsgivare ändrade inriktning i den då gällande lågkonjukturen.

Företagets policy är att:

 • Sätta kvalitén i försäljning och utförandet främst och låta kvantitet komma i andra hand.
 • Att skapa en god arbetsmiljö för sina anställda.
 • Att följa lagar och regler.
 • Att med stränghet vara en seriös arbetsgivare och entreprenör.
 • Att utföra erhållna objekt inom överskommna tider.
 • Att kontinuerligt utbilda personal och arbetsledning i det förändingsarbete som ständigt pågår i branschen.
 • Att inte alltid ha det lägsta priset men att alltid ha noll fel i besiktningsprotokollet.

Våra kunder är:

 • Större och mindre byggföretag
 • Fastighetsbolag
 • Försäkringsbolag
 • Privata hushåll
 • Bostadsrättsföreningar

Eftersom vi är ett lokalt förankrat företag i Söderhamn vill vi värna om den lokala möjligheten att vara med och utveckla Söderhamn till ett attraktivt område att bosätta sig i för människor utifrån. Vi anställer därför i första hand plattsättare från orten. Det tillsammans med företagets policy anser vi är en garanti för att vår stora privata kundkrets får den allra bästa kvalitativa utförande av beställda arbeten. Tyngdpunkten av vår omsättning ligger dock på större objekt utanför regionen Söderhamn. Dem flesta större byggföretag i länet har vi som kunder .

Top